ข้อมูลการติดต่อบุคลากรในสังกัด

นายปกาศิต ปักฤทัย

การติดต่อ

รูป

ครูผู้สอนคนพิการ

ที่อยู่:
8 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 ไทย

โทรศัพท์: 042-697020

โทรสาร: 042-697020

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-2172604

http://-

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก