ข้อมูลการติดต่อบุคลากรในสังกัด

นายธีระ ศิลาโชติ

การติดต่อ

รูป

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดงหลวง

ที่อยู่:
กศน.อำเภอดงหลวง ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง มุกดาหาร 49140 ไทย

โทรศัพท์: 042-697020

โทรสาร: 042-697020

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 098-5864505