foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

administrator

Login Form

ไม้กวาดดอกแขม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำไม้กวาดดอกแขมบ้านบาก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ เริ่มจากในสมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ไม้กวาดที่ใช้ทำความสะอาดในครัวเรือนสมัยนั้น ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย เพียงแค่เอาฟางข้าวนำมามัดรวมกันเป็นกำก็ใช้กวาดบ้านทำความสะอาดได้ คนในสมัยก่อนการประกอบอาชีพและการทำมาหากินจะอยู่กับธรรมชาติ ทุ่งนา ป่า เขา ลำเนาไพร ในตำบลคำบกมีภูเขาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ มีภูเขาชื่อว่า “ภูผากูด” มีแหล่งน้ำ ป่าสมุนไพร หน่อไม้ เห็ด ปลา หอยหิน ปู กบ เขียด และต้นแขมจำนวนมาก เมื่อชาวบ้านออกไปประกอบอาชีพและไปหาอาหารตามป่า บนภูเขาเห็นดอกแขมมีจำนวนมาก คิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเก็บเอาดอกแขมมาทั้งก้านมัดรวมกัน ประมาณหนึ่งกำมือ มาทำเป็นไม้กวาดดอกแขม แทนไม้กวาดจากฟางข้าว ซึ่งไม้กวาดที่ทำจากฟางข้าวจะหลุดร่วงง่าย แต่ไม้กวาดจากดอกแขมใช้กวาดทำความสะอาดได้ดี มีความทนทานไม่หลุดง่าย ต่อมาชาวบ้านบากจึงนำดอกแขมที่ขึ้นอยู่บนภูเขามาทำไม้กวาดดอกแขมในปัจจุบัน โดยได้ประยุกต์ใช้ด้ามจากไม้ไผ่ หวายหรือเส้นพลาสติก นำมาถักยึดให้แน่นกับด้ามไม้ไผ่ ต่อมาหวายเริ่มหายากและมีราคาแพง ทั้งยุ่งยากในการเหลาเป็นเส้นจึงนำเอาเส้นพลาสติกมาถักแทนเส้นหวาย แต่ก็มีทั้งไม้กวาดดอกแขมที่ถักด้วยหวายและเส้นพลาสติกมีให้เลือกทั้งสองแบบในปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

อยู่ระหว่างการยื่นขอมาตรฐาน มผช.
เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2552

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้ฝีมือ แรงงาน จากคนในครอบครัว และคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 ดอกแขม
2.2.2 ด้ามไม้ไผ่
2.2.3หวาย/เส้นพลาสติก
2.2.4 เหล็กแหลม
2.2.5 มีด
2.2.6 กรรไกร
2.2.7 สว่าน

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 นำด้ามไม้ไผ่มาเหลาให้เรียบ รนไฟกันมอด ดัดให้ตรง เจาะรู 3 รู ให้เป็นรูปกากบาท x
2.2.2 นำดอกแขมมาฉีกออกจากก้าน แยกเป็น 3 ส่วน คือ ดอกแขมขนาดยาว ขนาดกลาง ขนาดสั้น
2.2.3 นำหวาย/เส้นพลาสติกมาทำให้เป็นเส้นเพื่อถักใส่กับด้าม
2.2.4 นำดอกแขมขนาดสั้นมาถักใส่ด้ามตรงกลางก่อนแล้วนำดอกแขมขนาดกลาง และขนาดยาวมาถักใส่ด้าม จนได้ขนาดไม้กวาดดอกแขมหนึ่งด้ามออกมาสำเร็จรูป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

จัดแขมให้ได้ระดับและมีขนาดเดียวกัน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มไม้กวาดดอกแขม

ที่อยู่ 104 หมู่1 - - ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

0872148453

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายวรรณยู ห้วยทราย

ที่อยู่ 104 หมู่1 - - ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110

0872148453

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มไม้กวาดดอกแขม
บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 บ้านบาก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
3.2.2 ร้านรังรุ่งเรืองอำเภอคำชะอี
3.2.3 พ่อค้ามารับซื้อไปขายต่างจังหวัด