foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Login Form

file:///C:/Users/noom/Desktop/ปฎิทินการดำเนินงานของงานกศน.คำชะอี

นางประภาดา อินทยศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำชะอี ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น สำนักงาน กศน. และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ทางคณะครูกศนได้ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานตามกรอบการทำงานในภาคเรียนที่ 1/2563​ ทั้งนี้นางประภาดา อินทยศยังได้เน้นย้ำให้ครูกศนทุกคนร่วมดำเนินงานให้ได้ผลตอบรับตามเป้าหมายที่ดำเนินการให้ครูทุกาน1587979933

bec76678baa461c206d95e23b5eff3d7

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2563 โดยสามารถ สมัครผ่านgoogleforms หรือสแกน QR CODE ด้านบนได้เลยตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 (เรียนฟรี) สนใจ สแกน QR CODE หรือ คลิกลิงก์ เพื่อสมัครเรียน https://forms.gle/X4PE2ud3UJz8PrBDA

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยถือกำ261068

                ในโอกาสนี้ นางประภาดา อินทยศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง-หมอลำ ซึงกิจกรรมในโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการทำงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่อุทิศตนทำงานเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างและเป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และคือพลังสำคัญของชาติ ในการพัฒนาประเทศ ช่วยแบ่งเบาภาระงานของทางราชการ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

260053

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุดาหาร นางประภาดา อินทยศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอี และบุคลากร จัดกิจกรรมสอนวิธีทำหน้ากากอนามัย ให้กลุ่มแกนนำนักศึกษา กศน. เพื่อเป็นการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้นำไปผลิตใช้ได้เองในครัวเรือน ในหมู่บ้าน ในตำบล เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลคำชะอี ทั้งนี้นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้มาให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมได้ให้คำแนะนำกับผู้ฝึกอบรมด้วยความคิดที่โรคไวรัส โควิด-19 กำลังระบาด จึงทดลองทำกันดูและเอาไปใช้ได้จริง กลุ่มที่มาทำคือนักศึกษากศน.อำเภอคำชะอีทั้ง9 ตำบล ซึ่งหน้ากากอนามัยที่เย็บขึ้น อาจจะป้องกันได้ไม่ถึง 100 % แต่ก็สามารถกันได้ 70-80% ถือว่าดีกว่าไม่ได้ป้องกัน และทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดได้