foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Login Form

304672

นางประภาดา อินทยศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอี ประชุมประจำเดือนคณะบุคากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งแจ้งการออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นางประภาดา อินทยศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำชะอีได้มอบคณะครูเตรียมต้อนรับคณะที่จะออกเยี่มในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ยังบอบนโยบายและวาง ตามแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม โดยเน้นย้ำให้คณะครูเตรียมความพร้อมและแจ้งนักศึกษาที่จะสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ 2/2562 ให้มียอดเข้าสอบและผลสัมฤทธิ์คะแนนให้เพิ่มสูงขึ้น

1581410653 news image

รวมเหล่าสุดยอดมือตำสายบันเทิง ที่มาโชว์ลีลาทั้งเต้นและตำจนครกแทบแตก เวทีแทบระเบิด เรียกเสียงหัวได้ตลอดทั้งงานไม่หยุด โดยกศน.อำเภอคำชะได้รับหน้าจัดงานการประกวดมี นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอคำชะอีเป็นประธานจัดการประกวด สำหรับการจัดการประกวดส้มตำลีลา “ส้มตำลีลาในงานออนซอนชนเผ่าคำชะอี” จัดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า “ส้มตำ” เป็นอาหารประจำพื้นเมืองของชาวอีสาน และยังเป็นอาหารประจำชาติ ของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการจัดแข่งขันส้มตำลีลาครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในอำเภอคำชะอี ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน เป็นการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของภาคอีสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบ ในงานนี้มีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะในการประกวด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ”สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่บันไดความสำเร็จ” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอคำชะอี ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ กศน.อำเภอคำชะอี พร้อมทั้งลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอคำชะอี

kkk

116215859.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ”สร้างแรงบันดาลใจ ก้าวสู่บันไดความสำเร็จ” สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอคำชะอี ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ กศน.อำเภอคำชะอี พร้อมทั้งลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอคำชะอี

kkk