foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Login Form

ดาวน์โหลดเอกสาร/โครงการ /โปรแกรม

สรุปโครงการต่างๆ

clickโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอคำชะอี

clickโครงการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล)

clickโครงการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(หลักสูตรชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์)              

clickโครงการค่ายอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

clickโครงการมหัศจรรย์เสื้อเย็บมือ

clickโครงการเรียนรู้ป้องกันการทุจริต

clickโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ นักศึกษา กศน.อำเภอคำชะอี  ประจำปี  2561

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

clickใบสมัครนักศึกษา กศน.ทุกระดับ

clickใบคำร้องขอจบนักศึกษาทุกระดับ

เอกสาร อื่นๆ

clickใบลา