[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา


ระวัติ กศน.ตำบล
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ทำเนียบบุคลกร
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
องค์กรนักศึกษา
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สถานที่ตั้ง/แผนที่

ระดับกาารศึกษาขั้นฐาน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย


การศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ


ฝช.มุกดาหาร
สนง.พช.อำเภอเมืองมุกดาหาร
สนง.เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
รพ.สต.บ้านโคก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ศกศ.มุกดาหาร
วัดสระพังทอง

    

 
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
ความรู้เรื่องอาเซียน
ความรู้เรื่องอาเซียน   เข้าชม :  [125]
แบบทดสอบความรู้ กศน.
แบบทดสอบความรู้ กศน.ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย   เข้าชม :  [260]
 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558  เข้าชม :  [25]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประกาศรับสมัครนักศึกษา15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [89]
เวทีเสวนา\"การสร้าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ\"23 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [51]
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค 1/255726 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [61]

8 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรทียบระดับการศึกษาสูงสุด (ม.ปลาย)  เข้าชม :  [57]

4 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ตลอดปี  เข้าชม :  [253]

30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งหลักฐานการทำเรื่องขอจบหลักสูตร
ส่งหลักฐานการทำเรื่องขอจบหลักสูตร กศน.2551 ประถม ม.ต้น ม.ปลาย  เข้าชม :  [307]

30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร นักศักษา EP
รับนักศึกษา EP ตั้งแต่วันนี้- 30 เมษายน 2556  เข้าชม :  [227]

24 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางทรายใหญ่
กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธาธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2556  เข้าชม :  [163]
24 / ธ.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2556  เข้าชม :  [152]
18 / ธ.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556  เข้าชม :  [748]
12 / ธ.ค. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ประชุมชี้แจงตามโครงการส่งเสริมนักสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
ประชุมชี้แจงตามโครงการส่งเสริมนักสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง  เข้าชม :  [169]
25 / พ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และภาษาคิดวิเคราะห์
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และภาษาคิดวิเคราะห์ นักศึกษา กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ.วัดสระพังทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เข้าชม :  [437]
24 / พ.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดบ้านโนนสว่าง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เข้าชม :  [168]
11 / พ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมเตรียมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบบ้านโนนสว่าง หมู่ 10
ประชุมเตรียมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านโนนสว่างและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556  เข้าชม :  [613]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสุขภาพพึ่งตน
โครงการสุขภาพพึ่งตนเองตนเอง   เข้าชม :  [348]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในพื้นที่
ครู กศน.ตำบลออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในพื้นที่  เข้าชม :  [376]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ออกประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่  เข้าชม :  [305]
11 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
ในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  เข้าชม :  [343]
2 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556   เข้าชม :  [393]
2 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันตำบลบางทรายใหญ่
ประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันตำบลบางทรายใหญ่ เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  เข้าชม :  [328]

 

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ
สู่ชุมชน
 โดยท่านพระครูวชิรสารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน
เปิดโครงการ 
เพื่อให้ ครู  ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา  ประชาชนกลุ่มอาชีพ/มวล 
ร่วมกันสร้างค่านิยมหลัก 
12 ประการ ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
มีจิตสำนึกรักชาติ  มีความสามัคคีมากขึ้น  
วันที่  24 กันยายน  2557
ณ กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางทรายใหญ่ ศาลาประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000
โทรศัพท์ 082-1154266  โทรสาร 042-630843
E-mail : boat2529@gmail.com
website:http://mukdahan.nfe.go.th/mukdahan/maung/bangsaiyai/index.   
Powered by _SCRIPT _VERSION   Modify by   _SCRIPT1   Version _VERSION1