[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
แนวทางในการทำงาน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

พันธกิจ


ความเป็นมา
ความนำ
สถานที่ตั้ง/แผนที่


โครงสร้าง/บุคลากร
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
ผู้บริหาร/บุคลากร กศน.ตำบล

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบล
ภารกิจงาน กศน.ตำบล

สถิตินักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2556

การศึกษานอกระบบ

กาารศึกษาขั้นฐาน
     
            
การศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง


การศึกษาตามอัธยาศัย
เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายลและจุดเน้นสำนักงาน กศน. 

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
คู่มือการดำเนินหลักสูตร English Program

คู่มือเทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน

ภาคีเครือข่าย กศน.ตำบล
ศฝช.มุกดาหาร 
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
รพ.สต.บ้านโคก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

การบริหารจัดการ
ระบบส่งเอกสารราชการ(e-office)
ระบบบริหารงบประมาณ(e-budget) 


การเงิน/พัสดุ

แบบฟอร์มทางการเงิน/พัสดุ
โครงสร้างรหัสงบประมาณ ปี 2556 
  
ผลงานนักศึกษา กศน.ตำบล


หลักสูตร เทียบระดับ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
หลักสูตร กศน. 2551
หลักสูตร English Program

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินคุณธรรม (รายภาคเรียน)
แบบรายงานประเมินคุณธรรม                             
แบบฟอร์มสมุดส่งเสริมการอ่าน


หนังสือเรียน

     ม.ต้น
     ม.ปลาย
     ม.6 จบ 8 เดือน

 
<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
ความรู้เรื่องอาเซียน
ความรู้เรื่องอาเซียน   เข้าชม :  [76]
แบบทดสอบความรู้ กศน.
แบบทดสอบความรู้ กศน.ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย   เข้าชม :  [219]
 

12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวของ กศน.ตำบล
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองแอก  เข้าชม :  [250]

4 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556  เข้าชม :  [205]

30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งหลักฐานการทำเรื่องขอจบหลักสูตร
ส่งหลักฐานการทำเรื่องขอจบหลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2/2555  เข้าชม :  [221]

30 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร นักศักษา EP
รับนักศึกษา EP ตั้งแต่วันนี้- 30 เมษายน 2556  เข้าชม :  [186]

24 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางทรายใหญ่
กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธาธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2556  เข้าชม :  [93]
24 / ธ.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2556  เข้าชม :  [100]
18 / ธ.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556  เข้าชม :  [133]
12 / ธ.ค. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ประชุมชี้แจงตามโครงการส่งเสริมนักสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
ประชุมชี้แจงตามโครงการส่งเสริมนักสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง  เข้าชม :  [113]
25 / พ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และภาษาคิดวิเคราะห์
โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และภาษาคิดวิเคราะห์ นักศึกษา กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ.วัดสระพังทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เข้าชม :  [311]
24 / พ.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดบ้านโนนสว่าง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เข้าชม :  [111]
11 / พ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมเตรียมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบบ้านโนนสว่าง หมู่ 10
ประชุมเตรียมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านโนนสว่างและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556  เข้าชม :  [488]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสุขภาพพึ่งตน
โครงการสุขภาพพึ่งตนเองตนเอง   เข้าชม :  [274]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในพื้นที่
ครู กศน.ตำบลออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในพื้นที่  เข้าชม :  [288]
29 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
ออกประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่  เข้าชม :  [220]
11 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมการดำเนินงาน
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
ในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  เข้าชม :  [263]
2 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556   เข้าชม :  [285]
2 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันตำบลบางทรายใหญ่
ประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันตำบลบางทรายใหญ่ เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  เข้าชม :  [260]

 

ดำเนินการโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ กศน.ตำบลบางทรายใหญ่
จำนวน 7 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย 50
ประกอบด้วย ม.1 ม.5 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 และ ม.12
 
 

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางทรายใหญ่ ศาลาประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000
โทรศัพท์ 082-1154266  โทรสาร 042-630843
E-mail : boat2529@gmail.com
website:http://mukdahan.nfe.go.th/mukdahan/maung/bangsaiyai/index.   
Powered by _SCRIPT _VERSION   Modify by   _SCRIPT1   Version _VERSION1