nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


เรื่องเด่นเดือนนี้: > เรื่องที่ 133

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมพลอยพาเลซ เวลา 11.00น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ศูนย์อาเซียนศึกษาในการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาอาเซี่ยนร่วมกับภาคีเครื่อข่าย นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ศูนย์อาเซียนศึกษาในการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาอาเซี่ยนร่วมกับภาคีเครื่อข่าย เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน ทั้งนี้ ศธ.ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดให้โครงการสำคัญเกี่ยวกับการรองรับประชาคมอาเซียน มี 2 โครงการที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ ซึ่งขับเคลื่อนโดยสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการจัดหลักสูตรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ส่วน กศน.ได้จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศด้วย ศธ.จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้บูรณาการงานการศึกษา เพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรี
            
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ประชาชนอาเซียนขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนพื้นฐานของทุกโรงเรียนใน 10 ประเทศ จะต้องเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอาเซียนและเชื่อมโยงไปยังโลก เพราะอาเซียนรวมตัวกันเพื่อผนึกกำลังในเรื่องการต่อรอง และความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ถือเป็นจุดหลักของอาเซียน
            
ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษาของ สพฐ. และ กศน.จะมีหลักสูตรกลางที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เช่นเดียวกับเด็กอาเซียนทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2557 สพฐ.เริ่มนำหลักสูตรนี้ลงไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะ สพฐ.ให้บริการโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ รวมทั้งจะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถดาวน์โหลด ตลอดจนนำไปปรับใช้กับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา. 

 

  

 

 

 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 133 ชื่อ file:news133.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]

.
-->

งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ