nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


เรื่องเด่นเดือนนี้: > เรื่องที่ 18

กศน.อำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกับ กศน.ตำบล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาหลักสูตรอาเซี่ยนศึกษา จาก กศน.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 18 ชื่อ file:news18.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]

.
-->

งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ