nonformal Education

 

 

งานสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร

 ประวัติสถานศึกษา
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 องค์กรนักศึกษา
 อาสาสมัคร กศน
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหาร
 กศน.ตำบล
 แหล่งเรียนรู้
 ข่าวย้อนหลังทั้งหมด


  การศึกษาพื้นฐาน 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม

 

กศน.ตำบลศรีบุญเรือง

กศน.ตำบลโพนทราย

กศน.ตำบลบ้านโคก

กศน.ตำบลกุดแข้

กศน.ตำบลดงเย็น

กศน.ตำบลนาโสก

กศน.ตำบลผึ่งแดด

กศน.ตำบลบางทรายใหญ่

กศน.ตำบลคำป่าหลาย

กศน.ตำบลนาสีนวน

กศน.ตำบลดงมอน

กศน.ตำบลคำอาฮวน

ศรช.อรุณรังษี

ศรช.คำสายทอง

กศน.ตำบลมุกดาหาร

 


 สำนักงาน กศน.

 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

 สำนักงาน กศน.มุกดาหาร

 กศน.อำเภอหว้านใหญ่

 กศน.อำเภอดอนตาล

 กศน.อำเภอหนองสูง

 กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย

 กศน.อำเภอดงหลวง

 กศน.อำเภอคำชะอี
Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in E:\AppServ\www\mukdahan\maung\left.php on line 90

ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


หัวข้อที่ 1: ประวัติ> เรื่องที่ 3

อำเภอเมืองมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอเมืองมุกดาหาร
Cquote1.png ขึ้นภูมโนรมย์ชมเมืองมุกด์ สุขสราญไปถ้ำฝ่ามือแดง แสงสุรีย์ฉายบนภูผาเทิบ เอิบอาบธรรมพระองค์หลวง-สิงห์สอง ซื้อของต้องที่ตลาดอินโดจีน กินปลาอร่อยจากแม่น้ำโขง โยงมุกด์-สะหวันสะพานไทย-ลาว Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองมุกดาหาร
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Mukdahan
จังหวัด มุกดาหาร
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4901
รหัสไปรษณีย์ 49000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,235.07 ตร.กม.
ประชากร 129,162 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 104.57 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
พิกัด 16°32′18″N, 104°42′54″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 1550
หมายเลขโทรสาร 0 4261 1550

 

อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

 ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองมุกดาหารมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 143 หมู่บ้าน ได้แก่

1. มุกดาหาร (Mukdahan) 6 หมู่บ้าน 8. นาสีนวน (Na Si Nuan) 10 หมู่บ้าน
2. ศรีบุญเรือง (Si Bun Rueang) - 9. คำป่าหลาย (Kham Pa Lai) 15 หมู่บ้าน
3. บ้านโคก (Ban Khok) 13 หมู่บ้าน 10. คำอาฮวน (Kham Ahuan) 15 หมู่บ้าน
4. บางทรายใหญ่ (Bang Sai Yai) 12 หมู่บ้าน 11. ดงเย็น (Dong Yen) 14 หมู่บ้าน
5. โพนทราย (Phon Sai) 13 หมู่บ้าน 12. ดงมอน (Dong Mon) 10 หมู่บ้าน
6. ผึ่งแดด (Phueng Daet) 13 หมู่บ้าน 13. กุดแข้ (Kut Khae) 6 หมู่บ้าน
7. นาโสก (Na Sok) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองมุกดาหารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลมุกดาหาร
 • เทศบาลตำบลดงเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเย็นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำอาฮวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำอาฮวนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมุกดาหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร)
 • เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลผึ่งแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผึ่งแดดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำป่าหลายทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดงมอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมอนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาโสก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโสกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสีนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดแข้ทั้งตำบลเนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 3 ชื่อ file:topic1_3.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

.
-->

งานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 30 ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
website: http://mukdahan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ