[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กิจกรรม : ทั้งหมด
  

2 / ก.ย. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [191]
31 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่31 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่31 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [176]
31 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่30 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่30 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [176]
31 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่29 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่29 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [186]
31 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่28 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่28 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [235]
28 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [201]
27 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [258]
26 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [199]
25 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [186]
24 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [194]
22 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่22 สิงหาคม 2563
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่22 สิงหาคม 2563
เข้าชม : [164]
21 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสุรินทร คูณเมือง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอดงหลวงร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเติมคำศัพท์ชิงของรางวัล ณ โรงเรี
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสุรินทร คูณเมือง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอดงหลวงร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเติมคำศัพท์ชิงของรางวัล ณ โรงเรี
เข้าชม : [222]
21 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 21 สิงหาคม 2563
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 21 สิงหาคม 2563
เข้าชม : [179]
14 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 14 สิงหาคม 2563
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เข้าชม : [128]
14 / ส.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประชุมเครือข่ายพลเมืองตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มเเข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเเละหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม โงเเรมพลอยพาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมเครือข่ายพลเมืองตาม โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต)
เข้าชม : [213]
13 / ส.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมรักการอ่าน
วันคนถนัดซ้ายสากล 13 สิงหาคม 2563
เข้าชม : [187]
22 / ก.ค. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ให้กับประชาชนในพื้นที่
เข้าชม : [220]
10 / ก.ค. / 2563 : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือแบบเรียนพร้อมจัดส่งมอบให้กับนักศึกษา กศน.ดงหลวง ช่วงเปิดภาคเรียน
หนังสือแบบเรียนพร้อมจัดส่งมอบให้กับนักศึกษา กศน.ดงหลวง ช่วงเปิดภาคเรียน1/2563 นักศึกษามารับได้ที่ กศน.ตำบลทุกแห่ง
เข้าชม : [245]
10 / ก.ค. / 2563 : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลการวิจัย
การบริหารงานห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง โดยใช้รูปแบบ “หน้าบ้านชวนหลังบ้านเชิญเพลินการอ่านผ่านสวนพฤกษศาสตร์”ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง
เข้าชม : [224]
23 / มิ.ย. / 2563 : กิจกรรมรักการอ่าน
นายสุรินทร คูณเมือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดงหลวง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอดงหลวง ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสุรินทร คูณเมือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดงหลวง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอดงหลวง ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [269]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042 697020

Powered by AMNAT-NFE 1.0   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 1.1  Update by   ภูวดล ศิริบุตร