Search

ระบบสารสนเทศ

การเข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่สำคัญ

Facebook/FanPage NFE

กศน.อำเภอหว้านใหญ่

กศน.ตำบลบางทรายน้อย

กศน.ตำบลหว้านใหญ่

กศน.ตำบลป่งขาม

กศน.ตำบลชะโนด

กศน.ตำบลดงหมู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ศรช.บ้านดินม่วง

ปฏิทิน

ประวัติกศนอำเภอ

คำขวัญอำเภอ  เมืองพระพุทธรูปงาช้าง พระปางไสยาสน์ หาดมโนภิรมย์เพลินตา โสภาแก่งกะเบา 
ประวัติความเป็นมา  ท้าวสีหานามและท้าวหมาคำ นำราษฏรจากเมืองมหาชัย ประเทศลาวอพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานเมื่อปี พ.ศ.2222 ในบริเวณที่เป็นสวนว่าน และตั้งบ้านเรือนขึ้นให้ชื่อเรียกว่าบ้านหว้านใหญ่ เดิมอยู่ในเขต
เมืองพาลุกาการภูมิ อ่านเกี่ยวกับเมืองพาลุกากรภูมิ )ส่วนเมืองพาลุกากรภูมิเป็นเมืองจัตวาขึ้นกับเมือง
มุกดาหารและยุบเป็นหมู่บ้านใน พ.ศ.2442 สมัย รัชกาลที่ 5 ขึ้นกับตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ ในปัจจุบัน
อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนาปรัง ทำการเกษตรปลูกพืชระยะสั้น ข้าวโพด แตง ฟักทอง
แหล่งน้ำ แม่น้ำโขง โดยการผันน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำจากลำน้ำโขง แจกจ่ายให้เกษตรกรบริเวณ
ใกล้เคียง ตลอดแนวลำน้ำโขง

อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงโค – กระบือ เลี้ยงสุกร เลี้ยงสัตว์น้ำจืด
การเกษตร และอุตสาหกรรม ได้แก่ ข้าวเหนียว 

การคมนาคม ทางบก – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
วัฒนธรรม ประเพณี เนื่องจากอำเภอหว้านใหญ่ตั้งติดฝั่งแม่น้ำโขงทุกๆปีจะมีการแข่งขันเรือยาวในวัน
ออกพรรษานอกจากนี้ยังมีประเพณีบุญกองข้าวหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ประเพณีบุญห่อข้าวเดือนสิบ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังมีข้าวจี่ ในช่วงเืดือนธันวาคม ถึงมการาคม

Latest News

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่

นางมยุรี ช้อนทอง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ 

 

นายภูเรียน  สีสัน

พนักงานพิมพ์ ส.๔

 

Time Clock

Visitors Counter

285919
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
94
274
285250
118
2300
285919

Your IP: 3.239.6.58
Server Time: 2023-04-02 11:06:05

สถิติการเว็บไซต์

ผู้ชม
10
เนื้อหา
10
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18062