แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร


  แบบทดสอบชุดที่ 1   แบบทดสอบชุดที่ 2
  แบบทดสอบชุดที่ 3   แบบทดสอบชุดที่ 4
  แบบทดสอบชุดที่ 5   แบบทดสอบชุดที่ 6สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-42611-551    http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php