ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร


  คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-42611-551    http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php
admin:ภูวดล ศิริบุตร ; นักเทคโนโลยีสารสนเทศ