งบทดลองประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
งบทดลองประจำเดือน


  งบทดลอง ก.ย.65   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-42611-551    http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php