งบทดลองประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
งบทดลองประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร


  กันยายน 2564   สิงหาคม 2564
  กรกฎาคม 2564   มิถุุนายน 2564
  พฤษภาคม 2564   เมษายน 2564
  มีนาคม 2564   กุมภาพันธ์ 2564
  มกราคม 2564   ธันวาคม 2563
  พฤศจิกายน 2563   ตุลาคม 2563สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-42611-551    http://mukdahan.nfe.go.th/web/index.php