เนื้อหา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ กศน.ตำบลเหล่าสร้างถ่อ สังกัด กศน.อำเภอคำชะอี

 

 

bbb7

 

 

bbb6