เนื้อหา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) โดยมีนายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและกลุ่มภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ ณ กศน.ตำบลคำป่าหลาย สังกัด กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

bbb18

 

 

bbb16