เนื้อหา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

S  10043413

 

 

 

S  10043417