เนื้อหา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายเดช สีหะมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

 

 

S  10051587

 

 

S  10051591