เนื้อหา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

 

 

aaaa1

 

 

aaaa3

 

 

aaaa2