เนื้อหา

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรับนโยบายแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน./สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร