เนื้อหา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร