เนื้อหา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติราชการแทนศึกษาธิการภาค 11 ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (หลังเปิดภาคเรียน) โดย นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจติดตามนโยบายดังกล่าวฯ ณ กศน.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร