เนื้อหา

นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร