[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

  

18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
\"ครูดี คนดี ศักดิ์ศรี กศน.\"
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาลัยยิ่ง ด้วยความรักและเคารพ
ท่านอุฤทธิ์ บุญมาก
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันครู \"ครูกศน. ครูของปวงชน\"
วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.มุกดาหารร่วมงาน \\\"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗\\\" จังหวัดมุกดาหาร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗\\\" จังหวัดมุกดาหาร
17 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์การเรียนชุมชนต้นแบบบ้านผักขะ
เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 21 ตุลาคม 2557
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ประกอบการเรียนสาระความรู้พื้นฐาน
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
21 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุจริตคิดโกงชาติ
จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดงาน กศน.เกมส์
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จัดการทดสอบภาคทฤษฎีการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม และ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
23 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร จัดการสอบ N-net เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
24 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโหวด NF1 กศน.มุกดาหาร เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมโหวด NF1 กศน.มุกดาหาร เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันสุดยอด กศน.ปี 2 ในวันที่ 30 เม.ย. 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยพิมพ์ NF1 ส่งมาที่เบอร์ 4642233 ช่วยกันโหวดเยอะ ๆ นะครับ
12 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
อย่างไม่มีกำหนด
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2557
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับและรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 30 ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 
โทรศัพท์ 042-611551  โทรสาร 042-612293 
e-mail :
nfemukdahan@hotmail.com

Powered by _SCRIPT _VERSION   Modify by   _SCRIPT1   Version _VERSION1