มอบช่อดอกไม้ท่านผู้อำนวยการจังหวัดหนองสูง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

tgggg

Additional information