ส่งมอบกระดาษคำตอบ

S  40951852

นายเจริญ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองสูง พร้อมด้วยบุคลากร ให้กำลังใจนักศึกษา

25-10-63

รายงานผลดำเนินการสอบปลาย

ooomm

นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

wwwwww

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24-10-63

Additional information