โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1

หลักสูตร ผู้นำชุมชน00s2

 

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1

หลักสูตรผู้นำชุมชน00s1

 

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

smart1 543x768

โครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

โครงการอบรมขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

00s

 

 

 

 

ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนที่การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference)

ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนที่การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference)

confercejpg

Additional information