การประชุมบุคลากร
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ประชุมบุคลากรเตรียมการจัดอบรม การขับเคลื่อนโครงการประวัติศาสตร์ชาติ และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขยายผลสู่ประชาชน พร้อมเตรียมการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ณ ห้องประชุมอำเภอดอนตาล
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสนิท อาษาธง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อสรุปและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสนิท อาษาธง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อสรุปและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสนิท อาษาธง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อสรุปและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสนิท อาษาธง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อสรุปและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายสนิท อาษาธง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อสรุปและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อ้พิ่มอัตราการอ่าน
วันที่ 14 มิ.ย 61 เวลา 08.00 น. กศน.อำเภอดอนตาลโดยการมอบหมายของ นางประภาดา อินทยศ ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล ให้นางสาวสริญญา นิลคำ ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่ออะตราการอ่านในโครงการเปิดตลาดนัดชายแดนสองฝั่งโขงบริเวณท่าบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ท่าน้ำบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร

Additional information