ทำเนียบบุคลากร

                                             11081091 802651933153697 1690309119197902534 n

                                                 นายประมวล ดอนอามาต

                                                 ผอ.กศน.อำเภอดอนตาล

 

                                           images

                                            นายเกษม    ผ่านเมือง

                                              เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

                                          

                                                          

                          นางพรรณี   ใจทัศ                          นางนวลมณี    สกุลไทย

                             ครูอาสาฯ                                    บริหารงานทั่วไป